Trädspecialisten skicka e-post
Hem

Sektionsfällning

Beskärning

Markarbete

Kronstabilisering

Konsultering

Stubbfräsning

Flisning

Plantering

Bortforsling

Beskärning

Träd är levande organismer som växer och utvecklas i växelverkan med sin omgivning.
Ett träds kondition beror på tidigare ingrepp men också på egenskaper förknippade
till platsen där det står. Tillgången på ljus, vatten och näringsämnen liksom närheten
till andra träd och byggnader inverkar stort på trädets utseende och vigör.

Som arborister är vi utbildade att förlänga trädets livslängd genom att förbättra och
kontrollera dess formutveckling. Vi anväder oss av modern beskärningsteknik
baserad på aktuell kunskap.

Vi erbjuder rådgivning som baseras på kundens önskamål och det som bedöms vara
det bästa för varje unikt träd.