Trädspecialisten skicka e-post
Hem

Sektionsfällning

Beskärning

Markarbete

Kronstabilisering

Konsultering

Stubbfräsning

Flisning

Plantering

Bortforsling

Flisning

Stammar och grenar upp till 20-25 cm i diameter kan reduceras till flis. Flisat material bryts snabbare
ner än en hög med grenar, men trädflis kan också användas som marktäckning på plats.

Beroende på hur mycket grenar det rör sig om kan en flisning reducera volymerna så mycket att
kostnaderna i samband med bortforsling väsentligt minskar.