Trädspecialisten skicka e-post
Hem

Sektionsfällning

Beskärning

Markarbete

Kronstabilisering

Konsultering

Stubbfräsning

Flisning

Plantering

Bortforsling

Konsultering

Uppvuxna, friska och vackra träd utgör ovärderliga inslag i våra parker och trädgårdar.
Genom okulär besiktning och provtagning med hjälp av modern resistografteknik kan
vi ställa säkra prognoser i syfte att undvika onödig fällning av träd. Vi erbjuder också
hjälp med långsiktig planering och trädvård för hela parker eller för solitära träd.