Trädspecialisten skicka e-post
Hem

Sektionsfällning

Beskärning

Markarbete

Kronstabilisering

Konsultering

Stubbfräsning

Flisning

Plantering

Bortforsling

Kronstabilisering

Strukturella svagheter kan naturlligt utvecklas i ett träds stam och krona. Problem kan
bl.a. uppstå i spetsiga grenvinklar och om trädet utvecklat flera stammar med invuxen bark.

Stabilisering kan vara en effektiv teknik att säkra högt värderade träd och spara dessa
från hård beskärning eller fällning. Kronstabiliserng kan också kombineras med
beskärning om detta bedöms nödvändigt ur säkerhetssynpunkt.