Trädspecialisten skicka e-post
Hem

Sektionsfällning

Beskärning

Markarbete

Kronstabilisering

Konsultering

Stubbfräsning

Flisning

Plantering

Bortforsling

Sektionsfällning

Hur man bäst tar ned ett träd beror på flera faktorer såsom trädets storlek, form, kondition,
vilken trädart det handlar om och inte minst hur trädet står placerat. Varje träd måste därför
bedömas ur ett flertal aspekter. Detta är av avgörande vikt för allmänhetens liksom för
arbetarens säkerhet. En riktig bedömning sparar också tid och därmed pengar.

Ofta måste träd tas ned manuellt då det står trångt och i känslig miljö. I vissa fall kan dock
specialutrustning krävas och användning av mobilkran och lastbil vara ett mer rationellt
sätt att arbeta.

Vi garanterar en säker nedmontering i alla typer av miljöer.