Trädspecialisten skicka e-post
Hem

Sektionsfällning

Beskärning

Markarbete

Kronstabilisering

Konsultering

Stubbfräsning

Flisning

Plantering

Bortforsling

Stubbfräsning

Stubbfräsning är ett effektivt sätt att avlägsna gamla och besvärande stubbar. Vi erbjuder även
stubbfräsning i samband med trädfällning. Hur djupt fräsningen utförs beror på om nyplantering
av träd önskas eller om platsen återställas och besås med gräs.