Trädspecialisten skicka e-post
Hem

Sektionsfällning

Beskärning

Markarbete

Kronstabilisering

Konsultering

Stubbfräsning

Flisning

Plantering

Bortforsling

Miljö/natur

Att omgivande vegetation, grannträd och rotsystem inte skadas i samband med arbetet
är av högsta vikt då vi planerar våra trädvårdande insatser.

Valet av arbetsmetoder, verktyg och maskiner baseras på en bedömning av platsens
förutsättningar och med omsorg om arbetarna och allmänhetens säkerhet.